MEDUCATION 2020


Sml.č. 0919/2020/Šas

Závěrečná zpráva


Obsah

01. Stručný popis použití dotace / příspěvku
02. Celkové naplnění účelu dotace / příspěvku
03. Prezentace města Ostrava

1. Stručný popis použití dotace / příspěvku
Dotace byla použita na realiizaci projektu. Pro výuku byly vypracovány výukové listy, ke kterým jsme z důvodu kovidovým opatřením vypracovali rovněž výuková videa a připravili on line lekce. Pro žáky byly uspořádány workshopy a víkendová škola, v období nouzového stavu on line výuka, video workshopy a práce s pracovními listy. Finanční prostředky byly použity na nájem prostor a techniky, práci lektorů, odborníků a realizátorů projektu, spotřební a kancelářský materiál.

2. Celkové naplnění účelu dotace / příspěvku
Cílem projektu bylo naučit žáky správným zásadám komunikace a prezentace, vystupování před publikem. Naučit je pracovat s informacemi a správně a kultivivaně zpracované informace prezentovat. Do projektu se aktivně zapojilo 6 škol s celkovým počtem 64 žáků. S žáky jsme pracovali po skupinkách v prostorách T centra a TV Fabex. V období koronavirových omezení, kdy byla přerušena výuka jsme se skupinkami scházeli on line. Pro lepší komunikaci a názornost jsme vypracovali výukové listy a nakonec i výuková videa. Výukové listy a videa měly velmi pozitivní feet back. Rozhodli jsme se je dopracovat jako výukový materiál a poskytnout je i ostatním školám k využití pro rozšíření a oživení výuky jako průřezového tématu školních vzdělávácích programů. V září jsme uspořádali víkendovou školu, byl to velmi dobrý tah, protže žáci se poznali napříč jednotlivmi skupinkami, smazaly se rozdíly mezi školami a vznikla zajímavá týmová spolupráce. Od poloviny října jsme opět přešli na vebináře a video lekce v duchu známé učíTelky. Díky projektu se správnými zásadami komunikace, prazentace a vystupváním před publikem měla nakonec možnost seznmámit nejen původně zamýšlená cílová skupina, ale rovněž žáci ostravských škol. Témata a náplňaktivit: 1) Rétorika, komunikace a prezentace před publikem. 2) Práce moderátora 3) Práce redaktora -sběr a zpracování informací, prezentace-obsah, poutavost 4) Víkendová škola-odborné workshopy, interaktivní program, příprava absolventů pro TV junior, moderátorů pro školní videa, besídky a akce. Projekt se nám podařilo realizovat v plném rozsahu.

3. Prezentace města Ostrava
Webové stránky, výukové materiály a prezentace s logem města, účastnické listy s logem města a informací, že projekt byl spolufinancován z prostředků SMO.

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Statutárního města Ostrava.


V Ostravě dne 5.12.2020

Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková
předsedkyně spolku


Sociální sítě