Více o festivalu T-film 2021:

Image 01
T-film 2021 (T jako TAJEMSTVÍ VESMÍRU) je mezinárodní filmový festival s bohatým doprovodným programem, který se prolíná s dokumentárními snímky z celého světa. Jeho cílem je motivovat především mladé lidi a inspirovat je k udržování kulturního, společenského, přírodního a industriálního dědictví našeho regionu.V roce 2021 bude tématem Tajemství vesmíru, jehož jsme nedílnou součástí. Cílem je také inspirovat k zájmu o kulturní a přírodní dědictví i toleranci a pochopení pro odlišný životní styl ostatních, a to zábavnou avšak odbornou formou.Filmová soutěž je rozdělena na část dokumentární a část uměleckou, nazvanou INSPIRACE. Cílem je ukázat záhady, které lidstvo řeší od pradávna – ty, které vysvětlila věda, i ty, které nemají jasné řešení ani po staletích. K dosažení toho cíle volíme prostředky názorných příkladů a prezentací ukázek z praxe, přičemž osou festivalu samozřejmě zůstává inspirativní filmová přehlídka dokumentů z celého světa.Našim cílem je motivovat a inspirovat mladé lidi a celou širokou veřejnost především názornými praktickými příklady z celého světa, k čemuž jsou dokumentární filmy ideálním prostředkem. Každý ročník festivalu svým zaměřením reaguje na jiné problémy rozvoje, ročník 2021 jsme zaměřili na tajemství vesmíru. Základním cílem je evokovat v účastnících zájem o kulturní bohatství, přírody i uvědomit si, že bez ohledu na odlišnost jsme všichni děti matky Země. Abychom zpřístupnili aktivity festivalu opravdu všem, jsou poskytovány bezplatně. Více informací na www.t-film.cz

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory:
Statutárního města Ostrava,
Moravskoslezského kraje a
společnosti OZO Ostrava, s. r. o.
Sociální sítě