Vyzkoušet si práci televizního reportéra, natočit vlastní reportáž nebo dokonce dlouhodobě působit v televizi. To je jedinečná možnost, kterou Vám nyní nabízí naše televize Fabex.

Konkurs do Junior TV se konal v měsíci září 2010 přímo v budově náší televize Fabex. Castingu se zůčastnila celá řada výjimečných a talentovaných dětí, ze kterých jsme vybrali ty nejnadanější. Po absolvování teoretické části programu dostanou možnost natáčet reportáže a podílet se na tvorbě zpravodajství.

Od konce září 2010 se děti budou pravidelně každou středu scházet ve středisku volného času Korunka v Ostravě - Mariánských horách, kde je naši redaktoři pečlivě budou připravovat na budoucí roli televizních moderátorů. Pro děti je připravena celá řada her, rétorických a jazykových cvičení, která je naučí správnému vyjadřovaní a sebejistému vystupování před televizní kamerou.

Zprávy dělají dospělí lidé a my bychom je chtěli obohatit i o pohled mladé generace. Myslíme si, že to zpravodajství oživí. Navíc děti, kterým to před kamerou půjde, budou mít možnost v televizi zůstat natrvalo.

"Smyslem projektu je nabídnout dětem zajímavou a konstruktivní výplň volného času. Děti se naučí základům žurnalistiky a práce v médiích. Pořad se ponese v duchu zpravodajství připravené dětmi pro děti. Naši mladí reportéři budou své vrstevníky zapojovat do různých soutěží, anket a kulturních akcí, které budou tvořit hlavní náplň pořadu." Tvrdí předsedkyně spolku Mgr. Marcela Heříková .


Sociální sítě